Сфери на дейност

Административно право

Правно съдействие по всякакъв вид административни услуги, GDPR консултации и обществени поръчки.

Вещно право

Консултация във връзка с всички видове сделки с движими вещи и недвижими имоти

Данъчно право

Данъчни консултация и изготвяне на становище по данъчни въпроси.

Застрахователно право

Консултации във връзка със застрахователни договори. Представителство пред застрахователни компании във връзка с изплащането на застрахователно обезщетение.

Договори и търговски сделки

Изготвяне на документи и консултации във връзка с договори, споразумения и търговски сделки.

Международно частно право

Съдействие при отменен или закъснял полет. Консултации по международноправни въпроси – гражданство, наследвяване и др.

Потребителски право

Консултации на търговци. Защита на потребителите пред търговци

Семейно и наследствено право

Съдействие по въпроси, свързани с развод и уреждане на родитеслки отношения. Консултации във връзка с наследяване.

Търговско право

Консултации за покупко-продажба на дружествени дялове или преобразувания на дружества. Съдействие при вътрешнотърговски спорове.

Industries

Insurance

Consultations and legal representation of consumers of insurance services, insurance companies, insurance agents or insurance intermediaries.

Startups

Every young business needs an advice

International trade and investment

Business-oriented advice complying with all rules of domestic and international law

Information Technology

The great competition in the sector requires well-prepared protection against all risks

Real estate and construction

One of the fastest growing sectors in the Bulgarian economy

References

Изключително доволни сме от помощта, която получаваме от страна на Джи Ди Еф ООД. Реагират бързо на всяко наша молба за консултация. В отношенията с фирмата ни са коректни, надеждни и най-важното – компетентни. Изработиха общите условия за нашия сайт и изготвят рекламните ни договори, както и ни консултират за всякакви други правни въпроси. Изключително удоволствие е да работиш с такива професионалисти!

Емил Евтимовуправител на “Велокафе БГ ООД”

This post is also available in: English

© Copyright - GDF | consulting