Прехвърляне на сметка от една банка в друга – мисията възможна

Банката в днешно време е институция, до която всички прибягваме. Платежните сметки се превърнаха в неизменна част от ежедневието ни заради всички удобства, които разкриват. Понастоящем трудностите при прехвърлянето на платежните сметки продължават да издигат бариери пред разгръщането на един напълно интегриран пазар, като по този начин способстват за слабата конкуренция в сектора на банкирането […]

Търговски марки и промишлени дизайни на ЕС след Brexit

На 29. март 2017 г. Обединеното кралство представи уведомление за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. Първоначалната дата за това беше определена на 30. Март 2019 г. (повече информация за това тук). Това означава, че след официалната дата на оттегляне правото на Европейския съюз ще престане […]

Право на рекламация при търговска и законова гаранция

Правото на рекламация е основно право на всеки един потребител при закупуване на стока. Тo произтича от законовата и търговската гаранция, с която е защитена покупката на стоката. Рекламацията представлява изявление от страна на потребителя към търговеца, че закупената стока не съответства с договора за продажба или е настъпило някое от условия в предоставената търговска […]

This post is also available in: English