Застраховане

Застраховането като икономическа дейност има обществено предназначение