Правни услуги

Административно право

Съдействие и изготвяне на документи пред административни органи, GDPR консултации, обществени поръчки

Вещно право

Консултации при всички видове сделки с движимо и недвижимо имущество

Данъчно право

Данъчни консултации и изготвяне на документи, свързани с всички процедури по ДОПК

Застрахователно право

Представителство пред застрахователи за уреждане на отношения по всички видове застраховки

Облицагионно право и търговски сделки

Консултации, преговори и изготвяне на всякакъв вид договори

Лицензионни и регулационни производства

Проучване, изготвяне на становище и админситративно представителство

Международно частно право

Съдействие при закъснял или отменен полет; Консултации по дела с международен елемент

Потребителско право

Консултации на търговци; защита на потребители пред търговци и КЗП.

Семейно и наследствено право

Становище по семейноправни въпроси и родителски отношения; консултации по наследственоправни въпроси

Търговско право

Съдействие и консултация по въпрос, касаещи учредяване, промяна, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;

This post is also available in: English