Административно право

  • Консултации и съдействие в производството по издаване на административни актове;
  • Изготвяне на документи за обжалване на административни актове и наказателни постановления на държавната, общинската и данъчната администрация;
  • Консултации и подготовка на документация за участие в обществени поръчки;
  • Съдействие пред всички държавни ведомства и общински органи;
  • Консултации, обучения и изготвяне на документи за регистрация по Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR)
  • Съдействие при процедури, свързани с придобиване на българско гражданство и разрешения за работа на чужденци в Република България.

This post is also available in: English