Лицензионни и регулационни производства

  • Проучване на лицензионните изисквания в България и чужбина по различнии инвестиционни проекти;
  • Изготвяне на становища във връзка с регулационни изисквания в различните юрисдикции;
  • Административно представителство в регулационните и лицензионни производства.

This post is also available in: English