Международно частно право

  • Изготвяне на становища и съдействие по гражданскоправни въпроси от частен характер с международен елемент;
  • Предяваване на претенции и доброволно уреждане на отношения с авиокомпании за обезщетение при закъснял или отменен полет, както и при отказ от достъп до борда по Регламент 261/2004 г.
  • Консултации за възможностите за процедурата по издаване Европейска заповед за плащане и другите процедури за международни събиране на вземания;
  • Консултации в сферата на семейноправните отношение с международен елемент трансграничното наследяване;

This post is also available in: English