Потребителско право

  • Консултация и съдействие потребителски спорове и извънсъдебно предявяване на претенции за обезщетение при потребителски спорове;
  • Консултации за производствата пред КЗП;
  • Изготвяне на сигнали за нелоялни търговски практики;
  • Становища по издадени наказателни постановления;

This post is also available in: English