Семейно и наследствено право

 • Консултации в областта на семейните правоотношения;
 • Защита по дела за поставяне под запрещение;
 • Консултации при избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузите;
 • Консултация, съдействие и представителство в бракоразводни дела, упражняване на родителски права, режим на лични отношения между родители и деца, ограничаване и лишаване от родителски права;
 • Водене и защита по дела за присъждане или промяна на издръжка;
 • Защита и съдействие при установяване или оспорване на произход и бащинство;
 • Съдействие при защита от домашно насилие;
 • Консултации по наследствено-правни въпроси;
 • Съдействие при приемане и отказ от наследство;
 • Изготвяне, обявяване, откриване и оспорване на завещания;
 • Защита и съдействие при доброволна или съдебна делба на наследство;

This post is also available in: English