Застрахователно право

  • Правно консултации при избор и сключване на застрахователни договори;
  • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Консултации, съдействие и преговори между пострадали лица или техни близки със застрахователни компании.

This post is also available in: English